Make your own free website on Tripod.com

Tellér András

Az alkotóról néhány szó / Über den Künstler / About the artist

Home
Az alkotóról néhány szó / Über den Künstler / About the artist
Hírek / Neuigkeiten / News
Alkotások / Kunstwerke / Works
Ajánlott linkek / Empfohlene Links / Recommended links
Kapcsolat / Kontakt / Contact

Tellér András 1971. február 9-én született, Vácott.
Szüleit korán elveszítette: alig egy éves volt, amikor édesanyja meghalt, és 12, amikor édesapját eltemették. Két nővére van.
 
Az általános iskola elvégzése után ipari tanulóként bútorasztalos szakmát tanult, majd több éven keresztül gyári munkásként dolgozott. A munka mellett leérettségizett. Ezt követöen masszörnek tanult. Felvételt nyert az ELTE történelem szakára, de másfél év múltán tanulmányait megszakította.
 
Már egész kiskorától érdeklődött a rajzolás iránt, több szakkörben is megfordult: Vácon Molnár László József grafikustól vett órákat, Budapesten az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Moholy-Nagy László Stúdiójában Németh Ágnes festőművész, a Postás Művelődési Házban Csordás Zoltán grafikus volt a tanára.
 
A képzömüvészet mellett érdekli még a történelem, a numizmatika és a muzeológia is.
 
A magányra való hajlam, a realitás és a történelem szeretete egyaránt megfigyelhetö képein.
 

 
 
 
 
 
András Tellér wurde am 9. Februar 1971 in Vác (Ungarn) geboren.
Er hat seine Eltern früh verloren: er war erst ein Jahr alt, als seine Mutter verstorben ist, und 12, als er auch seinen Vater begraben musste. Er hat zwei ältere Schwester.
 
Nach dem Absolvieren der Grundschule hat er den Beruf Tischler gelernt. Er hat mehrere Jahre als Werksarbeiter gearbeitet. Er hat nebem der Arbeit Abitur gemacht. Danach hat er für Masseur gelernt. Er wurde auch von der Universität für Wissenschaften Eötvös Loránt (ELTE) Fach Geschichte angenommen, aber er hat sein Studium nach anderthalb Jahren abgebrochen.
 
Er hat seit der frühen Kindheit bereits für das Zeichnen interessiert, er hat mehrere Zeichnungskurse besucht: in Vác hat er vom Grafiker László József Molnár gelernt, in Budapest im Studio "Moholy-Nagy László" der Angyalfölder Kulturzentrum "József Attila" in Budapest (Angyalföldi József Attila Művelődési Központ) war Ágnes Németh seine Mentorin, in dem Kulturhaus der Postmänner (Postás Művelődési Ház), Zoltán Csordás war sein Meister.
 
Ausser Zeichnen ist er noch an Geschichte, Numismatik und Museologie interessiert.
 
Die Neigung zur Einsamkeit, die Vorliebe für die Realität und den Geschichte kann seiner Bilder ebenso abgelesen werden.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
András Tellér was born on 9th February, 1971 in Vác, Hungary. He lost his parents very early: he was only one year old as his mother died, and 12 when his father was buried. He has two elder sisters.
 
After finishing elementary school he learnd the profession 'carpenter' than he worked for many years as a factory-hand. While working he had graduated in a secondary school. After this he learnd the profession 'masseur'. He was accepted for the University ELTE, faculty history, but he has broken off his studies after three semesters.
 
Already in his early years he was interested in drawing, he has visited more curses: in Vác, he took courses from László József Molnár, grafic artist, in Budapest his Masters were Ágnes Németh artist (at Moholy-Nagy László Stúdió, Angyalföldi Művelődési Központ), and Zoltán Csordás grafic artist (at Postás Müvelödési Ház).
 
Besides fine arts he is interested in history, numismatic and museology, too.
 
The addiction to loneliness, his fondness for reality and history can be observed equally in his pictures.
 
 

 

Kapcsolat / Kontakt / Contact:

tellera(at)citromail.hu

teller_andras.jpg
Tellér András

teller_andras_2.jpg

teller_andras_alkot.jpg